בובנאות (יצירת בובות)

נלמד ליצור בובות תאטרון, בובות כף, בובות יד, בובות גרב, ספוג, צמר, מריוניטה וכו'.